Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Καράκαγια Χαλδίας

➤ το χωριό του Άνθιμου Παπαδόπουλου - ανάρτηση για λεξικό
➤ είναι στην περιοχή του Κιουρτούν, μάλλον η Γαργάενα του χάρτη του ΚΜΣ.

αναρτήσεις μας για το Κιουρτούν εδώ και εδώ  

χάρτης ΚΜΣ
Ποντιακή Ηχώ, 1982, τ. 5
Γ. Θ. Κανδηλάπτη
γεωγραφικό & ιστορικό λεξικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: